ICT toepassingen verbouwen doe ik graag. Kijken naar een component van een toepassing en hoe die in elkaar zit. Een mentaal model maken van hoe die werkt, waarvoor die vandaag verantwoordelijk is. Ingevingen laten opkomen over hoe diens structuur eenvoudiger en klaarder kan zijn, meer samenhangend, gemakkelijker onderhoudbaar en uitbreidbaar.

Geduldig indrukken opdoen en feiten verzamelen,
kennis en ervaring van over de hele wereld laten meehelpen,
mogelijkheden aftasten en intuïtie volgen,
tot de oplossing zich ontvouwt,
in vertrouwen en rustig doorzettend.

Iemand heeft recentelijk Salman Rushdie meermaals met een mes gestoken, een moedwillige daad om een specifieke persoon te kwetsen. Het lezen in de krant over die daad bracht pijn in mij naar boven, ik voelde me door de inhoud van dat artikel gekwetst.

Een maand geleden zat ik in de metro tegenover iemand die een T-shirt droeg met het opschrift ‘zoek niet, ik heb gelijk’. Vorige week zei een vriend van mij ‘loop weg van mensen die zeggen de waarheid in pacht te hebben, volg mensen die de waarheid zoeken’. Beide uitspraken raken me, en na nog wat verder mijmeren vraag ik me af of er misschien ook een derde mogelijkheid is, iets als: ‘mensen die vinden dat er geen (absolute) waarheid is.

Wanneer ik naar de huidige mondiale problemen kijk, dan zie ik dat we globaal nog niet de stap hebben genomen om de belangen van onze eigen groepen te overstijgen naar het niveau van de mensheid. Bedrijven, ideologieën en landen blijven vandaag meestal hangen op een geïsoleerd of lokaal niveau, dat de belangen van beperkte machtsgroepen rond enkele centrale figuren vooropstelt, en het welzijn van het groter geheel negeert. En vele van deze groepen blijven hangen in een wij/zij mentaliteit tegenover andere groepen, zodat we als mensheid verdeeld blijven, en lijden onder de acties van soms machtige autocraten.

Ik heb zonet de single van Pink Floyd met Andriy Khlyvnyuk gekocht en meerdere malen beluisterd. De tranen lopen over mijn gelaat.

Sinds Rusland Oekraïne is binnen gevallen voel ik me nietig. Ik besef opeens hoe snel mijn leven kan weggevaagd worden. Zoals het al is verdwenen voor menige burger of soldaat in die regio, kan het bij een grotere escalatie ook gebeuren daar waar ik woon, in de hoofdstad van de EU en de NAVO. 

Iemand schreef enkel dagen geleden “oorlog is het falen van de mensheid”. Deze uitspraak stuit mij tegen de borst. Ze onttrekt zich aan de realiteit, door een actie gekozen door enkelen en uitgevoerd door vele anderen te projecteren op een abstract begrip. Een massabegrip als de mensheid kan niet falen, het kan alleen maar zijn. Het zijn individuen en groepen die beslissen om acties uit te voeren, zij zijn verantwoordelijk voor hun daden, en zij kiezen impliciet om te leven met wat daar uit volgt.

Ik geloof uitspraken en modellen die gebaseerd zijn op verifieerbare feiten, die volgens de wetenschappelijke methode zijn afgeleid daarvan, en die de realiteit nauwkeurig verklaren en voorspellen. Ik geloof geen uitspraken of modellen die voorspellingen maken over complexe systemen, zoals het gedrag van mensen in onze samenleving, tenzij ze meermaals en herhaaldelijk juist zijn gebleken.

Ik las een week geleden op een sociaal netwerk een bericht over een onbenoemde verpleegster in een onbenoemd ziekenhuis, waarschijnlijk ergens in de provincie Antwerpen, die stelde dat daar op intensieve zorg 75% van de COVID-19 patiënten gevaccineerd was, en 25% niet. En dat zulks gelijkaardig zou zijn in een ander onbenoemd ziekenhuis nabij. En dat die verslaggever zich niet kon inbeelden dat het dan niet overal zo was.

De eerste houding voor onderzoek is me onderdompelen in mijn onderwerp. Er alle informatie die ik erover kan vinden verzamelen en in me opnemen, zonder dat daarom al te ordenen. Me openen, zoveel als mogelijk, voor dat onderwerp, voor al wat er van dicht of veraf mee te maken heeft. Me laten trekken met nieuwsgierigheid, interesse, zin. Zonder die kwaliteiten, zal ik weinig bijleren over mijn onderwerp, zal ik enkel oppervlakkig kunnen ‘mee’ praten, zonder enig inzicht of diep aanvoelen.

Ik wil mezelf verzorgen, mijn lichaam de beste kansen geven om een contact met het virus zo weinig mogelijk schade te laten aanrichten. Ik ben realistisch genoeg om me geen illusies te maken dat ik dat contact kan blijven ontlopen op lange termijn, of dat mijn lichaam zeker krachtig genoeg zal zijn om dat contact probleemloos te doorstaan.

Subcategorieën