ICT toepassingen verbouwen doe ik graag. Kijken naar een component van een toepassing en hoe die in elkaar zit. Een mentaal model maken van hoe die werkt, waarvoor die vandaag verantwoordelijk is. Ingevingen laten opkomen over hoe diens structuur eenvoudiger en klaarder kan zijn, meer samenhangend, gemakkelijker onderhoudbaar en uitbreidbaar.

Vervolgens nadenken over de gewenste extra verantwoordelijkheden voor die component. Hoe die in de bestaande structuur in te passen, wat er dan anders moet zijn en anders moet werken. Ideeën laten rijpen over een aangepaste structuur die oude en nieuwe verantwoordelijkheden verenigt en ondersteunt. Over hoe te testen dat het nieuwe geheel beantwoordt aan alle verwachtingen.

En dan als kunstenaar aan de slag gaan met het ICT materiaal, door die component van de toepassing te herschrijven. Vast stellen dat de bestaande structuur brozer is dan aanvankelijk vermoed. Die verstevigen waar nodig, en mogelijk taken herverdelen. Geduldig wijziging na wijziging aanbrengen, aandachtig om de oude verantwoordelijkheden intact te laten. Geleidelijk aan de nieuwe verantwoordelijkheden inbouwen met een oog voor testbaarheid. Verbaasd ontdekken dat er onverwachte afhankelijkheden naar buiten zijn, en die behendig los maken zonder iets te breken.

Wanneer de testen tonen dat de verwachtingen nog niet gehaald worden, schaaf ik verder bij of herwerk ik mogelijk zelfs een deel. Tijdens deze fase geniet ik intens van het geleidelijk ontdekken van die nieuwe structuur, die uiteindelijk helder straalt, stevig samen hangt, en toch soepel aanpasbaar is. Ik zie er niet tegen op om te starten met een lelijke structuur (al zal ik er wel even over klagen) want ik laat graag een mooiere structuur na. Ik hou van (een beetje) orde scheppen in de chaos, en leg daar mijn hele kunnen in.

Dat is de vorm waarin het Leven zich in mij toont: aan de slag gaan met de realiteit van mijn omgeving, om daar iets op te bouwen dat duidelijker is, steviger en meer aangepast aan wat we als mensen nodig hebben. Het is mijn manier om mijn groepen en de samenleving te dienen. Het is mijn manier van leven, en ik voel me daar diep gelukkig bij.