Ik geloof uitspraken en modellen die gebaseerd zijn op verifieerbare feiten, die volgens de wetenschappelijke methode zijn afgeleid daarvan, en die de realiteit nauwkeurig verklaren en voorspellen. Ik geloof geen uitspraken of modellen die voorspellingen maken over complexe systemen, zoals het gedrag van mensen in onze samenleving, tenzij ze meermaals en herhaaldelijk juist zijn gebleken.

Ik volg mijn diepe geweten om beslissingen te nemen voor mezelf en mijn naasten, waarbij ik zoveel als mogelijk de gewaarwordingen van mijn lichaam, de boodschappen van mijn gevoel, de principes en overtuigingen van mijn verstand, en mijn innerlijke oproepen en talenten beluister maar geen enkele daarvan op zich alleen een allesbepalende stem geef; en ik hou bij die onderscheiding over mijn acties ook rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van mijn omgeving.