Ik wil mezelf verzorgen, mijn lichaam de beste kansen geven om een contact met het virus zo weinig mogelijk schade te laten aanrichten. Ik ben realistisch genoeg om me geen illusies te maken dat ik dat contact kan blijven ontlopen op lange termijn, of dat mijn lichaam zeker krachtig genoeg zal zijn om dat contact probleemloos te doorstaan.

Ik wens ook vrijelijk terug in relatie kunnen treden, zonder me zorgen te hoeven maken over de ander of mezelf; veel van mijn naaste contacten zijn al wat ouder.

Ik wens me terug in grote groepen te kunnen begeven, zonder schrik om het virus op te lopen, en met veel minder kans om het verder te verspreiden naar de zwakkeren onder ons, in geval ik het net zou opgelopen hebben.

Ik wil mijn steentje bijdragen aan onze samenleving om de beperkingen, die voor velen steeds zwaarder beginnen te wegen, stilaan te kunnen los laten.

Door deze daad voel ik me verbonden met alle mensen op aarde, en hoop ik de hele mensheid te helpen om de impact van dit virus binnen de perken te houden.